ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
 
                               ( สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์ )
 
                                                                                   เรา เรา เหล่าภารดาสามัคคี
                                                                           ร่วมรักศักดิ์ศรีที่สุดสงวนล้วนเอาใจ
                                                                           บุรุษสตรีมีพร้อมทุกสมัย
                                                                           ร่วมอวยชัยให้พิพัฒน์สวัสดี
                                                                                   ศักดิ์ศรีสถาบันสุวรรณคีรีวงก์ ( ซ้ำ )
                                                                           เราดำรงสมานสมัครสามัคคี
                                                                           ธรรมจริยะอุตสาหะประพฤติดี
                                                                           พละมีสร้างน้ำจิตมิตรกีฬา
                                                                                   พลังกายให้เข้มแข็งแรงทวี
                                                                           หัตถนี้ชำนาญการพัฒนา
                                                                           พุทธิสรรค์สร้างปฏิภา-
                                                                           ณ ปัญญาปรัชญเจริญชัย
 
                             
                                                                         https://youtu.be/KI_rwOkg9To
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.66 KB