ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อและปลอดภัย”
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธีระชัย  รัตนรังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ และคณะครู ขอขอบพระคุณ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อและปลอดภัย” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 นี้

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,18:55   อ่าน 30 ครั้ง