ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการนำเสนอรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปีของรัฐบาล งบประมาณส่งเสริมการใช้ ICT ในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,19:06   อ่าน 18 ครั้ง