ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และการดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยบูรณาการกับสิ่งแวดล้อมด้วยการนำต้นไม้มาไหว้ครู

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,20:09   อ่าน 78 ครั้ง