ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่๓/๒๕๖๓
วันที ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระชัย รัตนรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการงานคุณธรรมตามพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ณ ห้องประชุมไว้ท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,10:52   อ่าน 43 ครั้ง