ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านทับปริก ศึกษาดูงาน
วันที ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต้อนรับโรงเรียนบ้านทับปริก สพป.กระบี่ ในการศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๐ ด้วยกระบวนการ
3 เส้า คือ
๑. ศึกษาเอกสาร วฐ.๑ วฐ.๒ วฐ.๓
๒. นำเสนอผลงานการประเมิน ๑๔ ตัวชี้วัด โดยครูปาลิตา ทองย่น
๓. สัมภาษณ์กระบวนการดำเนินงาน และร่วมกันสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,15:05   อ่าน 40 ครั้ง