ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ ๒-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีสัมพันธ์ภาพที่ใกล้ชิดกันเกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2563,22:01   อ่าน 36 ครั้ง