ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะ มาตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม สำรวจพื้นที่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำแผนที่สถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,18:45   อ่าน 18 ครั้ง