ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บริเวณหน้าเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านชีวิตจริง และร่วมกันสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกัน

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,22:45   อ่าน 12 ครั้ง