ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ขอขอบพระคุณ ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเรวัต อารีรอบ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความอนุเคราะห์คณะทำงานดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในโรงเรียนและบริเวณห้องเรียนตาม"โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด - ๑๙ ปลอดโรค และปลอดภัย" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - ๑๙

โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,11:45   อ่าน 7 ครั้ง