ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2562 (อ่าน 212) 10 มิ.ย. 63
มาตรการการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี (อ่าน 473) 01 มิ.ย. 63
ประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษถึง 30 มิถุนายน 2563 เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 253) 10 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 207) 06 มี.ค. 63
ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ (อ่าน 246) 04 มี.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๓ (อ่าน 230) 07 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 307) 24 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนงบรายได้สถานศึก (อ่าน 475) 23 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน งบรายได้สถานศึกษา ( ๖ (อ่าน 395) 15 ต.ค. 62
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2562 (อ่าน 723) 12 ส.ค. 62
โครงการธนาคารขยะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 404) 12 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ภาคเรีย (อ่าน 421) 03 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2562 (อ่าน 444) 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 593) 04 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ (อ่าน 500) 26 ต.ค. 61
ร่วมประกวดวงดนตรีสากลเยาวชนและร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน (อ่าน 518) 05 ก.ย. 61
ร่วมงานสวดกลางบ้านชุมชนชายวัด (อ่าน 519) 05 ก.ย. 61
บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายน่ารู้ ม.1 (อ่าน 602) 29 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 703) 08 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ (อ่าน 674) 23 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้า (อ่าน 762) 11 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีการตกลงราคา (อ่าน 610) 11 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารโดยวิธีการตกลงราคา (อ่าน 722) 11 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลด้วยวิธีการสอบราคา (อ่าน 574) 11 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาโดยวิธีการตกลงราคา (อ่าน 536) 11 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกา (อ่าน 565) 11 ก.ค. 60
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ (อ่าน 517) 10 ก.ค. 60
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (อ่าน 456) 10 ก.ค. 60
รายงานผลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 536) 10 ก.ค. 60
ระเบียบโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ว่าด้วยข้อบังคับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน (อ่าน 2005) 09 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการ (อ่าน 463) 24 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ (อ่าน 437) 24 มิ.ย. 60
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างและก่อสร้าง (อ่าน 477) 23 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (อ่าน 469) 23 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 476) 23 มิ.ย. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 451) 23 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 427) 23 มิ.ย. 60
รายการปริมาณงานและราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร (อ่าน 471) 23 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 655) 17 ก.พ. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) (อ่าน 543) 08 ก.พ. 60