ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวฮาบีบ๊ะ เจ๊ะแมง
ครู คศ.1

นางสาวขวัญนภา เพชรวารี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2