ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนะศิลป์ มาธุระ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2557,13:27   อ่าน 1097 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอรรถชัย พลแสน
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2557,13:17   อ่าน 790 ครั้ง