ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันชนก ดิเรกวัฒนสาร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,00:13  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:44  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:44  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยธวัช ขุทรานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:43  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยธวัช ขุทรานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:42  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมารีแย หะยีเมาะลอ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:36  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:22  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:22  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:21  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:21  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..