ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุทัยวรรณ ทองฤทธิ์นุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,17:24  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นายชัยธวัช ขุทรานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,09:35  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร มุขพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,22:12  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็ชรหึง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,20:46  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางทิพยรัตน์ เอี่ยมสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,20:44  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางทิพยรัตน์ เอี่ยมสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,20:38  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,19:02  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐนรี มะลิชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,15:16  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมารีแย หะยีเมาะลอ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,13:32  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้มประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลฮาดี เจ๊ะซอ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,13:30  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..